Волинська бізнес-школа при Острозькій академії

vbs@oa.edu.ua
+38 073 839 3093

Олександр Кулик

Філософія для успіху

Олександр КУЛИК

Основою будь-якої складної діяльності є мислення. Підприємництво, бізнес, бізнес-аналітика, управління, консалтинг, проєктування – це складні сучасні діяльності. Вони вимагають від людей, що їх обирають, розвинених інтелектуальних функцій, логіки, структурованості, вміння працювати з поняттями та категоріями, швидко опановувати нові знання, працювати з великими масивами інформації, мати стратегічне бачення. Курс має за мету налаштування управлінського мислення та бізнес-мислення у слухачів і розкриття філософських аспектів успіху, лідерства, власності, теми майбутнього.

Початок курсу:
березень

Тривалість курсу:
2 місяці

Форма навчання:
онлайн

Вартість:
16 800 гривень

Для кого цей курс?

Курс спрямований на те, щоб посилити когнітивні, комунікативні та лідерські якості людей, що задіяні в економічній та/або управлінській діяльності.

Знання та навички, які отримають слухачі курсу

Розвинуть управлінське мислення та бізнес-мислення  

Розкриють для себе філософські аспекти успіху, лідерства, власності, теми майбутнього

Про викладача

Олександр Кулик – доктор філософських наук, автор чотирьох книг з філософії: «Філософія» (2013), «Эволюция философских стратегий взаимодействия с хаосом: монография» (2014), «Analytic Philosophy and Philosophy of Language» (2018), «A Brief Introduction to Analytic Philosophy» (2019). Також є автором більш ніж сорока наукових статей, серед яких є дві публікації у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science. Викладає у закладах вищої освіти з 2004 року, пройшовши шлях від асистента до професора. З 2015 року викладає низку навчальних курсів англійською мовою («Philosophy», «Analytic Philosophy and Philosophy of Language», «Academic Communication», «Philosophy of International Relations»). З 2017 по 2020 рік брав участь у проєкті «Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferable Skills Training, and Academic Writing Instruction in Ukraine’s Regions» (DocHub) в рамках the European Union’s Capacity Building in the Field of Higher Education Project (CBHE). Брав участь у тренінгах, сесіях спільного викладання та у стажуванні у низці закладів вищої освіти, зокрема за кордоном (Limerick Institute of Technology, Ірландія).

Зміст курсу

 • Модуль 1: Чим філософія може допомогти для успіху? 

 • Інтелігібельний та сенсибельний шляхи пізнання
 • Міф про печеру Платона
 • Відмінність реальності від ілюзії 
 • Розум та усвідомлення цілей
 • Структура курсу
 • Модуль 2: Критичне мислення

 • Метакогнітивні процеси
 • Як бути вільним від догм та стереотипів? 
 • І. Кант про інтелектуальну автономію
 • Закон протиріччя
 • Закон достатньої підстави 
 • Закон тотожності
 • Зв’язка «твердження – підтвердження» 
 • Алгоритм критичного аналізу обґрунтованості тверджень
 • Модуль 3: Уникаємо помилок у мисленні

 • Що таке помилковість?
 • Згубне коло у мисленні
 • Парадокс брехуна
 • Розрізняємо тотожне та відмінне
 • Парадокс «Корабель Тесея»
 • Геракліт та релятивізм
 • Модуль 4: Що означає бути елітою?

 • Структура суспільства
 • Відмінні менталітети у суспільстві
 • Чим є еліта суспільства?
 • Завдання еліти
 • Класичні теорії влади
 • Мережева концепція влади М. Фуко
 • Модуль 5: Філософські аспекти управління

 • Організаційно-управлінські завдання
 • Природні та штучні об’єкти
 • Кентавр-об’єкти
 • Знак як кентавр-об’єкт
 • Організована діяльність
 • Г. Щедровицький про методологічне мислення
 • Модуль 6: Філософія лідерства

 • Що таке лідерство?
 • Дисертація L. Buchan про лідерство
 • Лідер та вплив
 • Лідер та його послідовники
 • Концепції лідерства: leader-centric approaches, distributed leadership, hybrid leadership, collective leadership
 • Модуль 7: Філософія власності

 • Що таке власність?
 • Ф. фон Гаєк про значення власності
 • Л. фон Мізес про сутність власності та завдання власника
 • Модуль 8: Філософські аспекти інтелектуальної власності 

 • Специфіка інтелектуальної власності
 • Т. Стюарт про інтелектуальний капітал
 • Т. Сакая про власність та розум як засіб виробництва
 • Модуль 9: Справедливість та власність

 • Уявлення про справедливість в міфологічній та релігійній свідомості
 • Чим є справедливість з точки зору філософії?
 • І. Кант про справедливість
 • Дж. Ролз про справедливість
 • М. Сендел про три підходи до питання досягнення справедливості
 • Модуль 10: Сучасність

 • Чим саме наш час відрізняється від попередніх епох?
 • Д. Белл про постіндустріальне суспільство
 • П. Дракер про посткапіталістичне суспільство
 • А. Етціоні про нові етичні норми
 • Б. Хюбнер про зміни в галузі естетичного
 • Модуль 11: Капітал у ХХІ ст.

 • Ф. Джеймісон про пізній капіталізм
 • Консьюмтаріат та нетократи
 • Ж. Бодрійяр про капітал у суспільстві споживання
 • Г. Дебор про спектакулярний капітал
 • Сучасна етика капіталу
 • Модуль 12: Майбутнє та інновації

 • Як думати про майбутнє?
 • Е. Тоффлер про майбутнє
 • І. Кант про уяву
 • Г. Батіщев про творчість та співтворчість
 • Г. Маркузе про продуктивну силу уяви
 • Еріх Фромм про свободу та спонтанність
 • Бути тим, хто бачить далі, ніж інші

Початок:
березень

Тривалість:

2 місяці

Форма:
онлайн

Вартість:
16 800 гривень

По завершенню курсу учасники отримають сертифікат VBS

Запис на курс
  Потрібна безкоштовна консультація?
  Залиште свій номер телефону і ми Вам обов’язково перетелефонуємо!